Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Màster en Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants
Branca de coneixement
Art i Humanitats
Menció/Especialitat
Especialitat Espanyol o Especialitat Català
Any d'inici
2010/2011
Internuniversitari
No
Universitat Coordinadora
Universitat de Lleida
Modalitat
Semipresencial o virtual
Crèdits ECTS
60 CTS
Idioma d'impartició
Itinerari català (75% català i 25% castellà/anglès) / Itinerari castellà (75% castellà i 25% català/anglès)
Places
20
Curs acadèmic
2020/2021
Preu ECTS
28.44€/crèdit
Coordinador/a
M. Ángeles Calero i M. Salomé Ribes
Secretaria
Secretaria de la Facultat de Lletres. Email: lletres.sacademica@udl.cat