Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants    

Els màsters en els nous ensenyaments universitaris  

Accés al Doctorat

Preguntes més freqüents

Bústia de suggeriments

Consulta el nou díptic del màster

 

Els màsters en els nous ensenyaments universitaris

L’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) ha introduït una nova estructuració dels ensenyaments universitaris a la Unió Europea per tal d’aconseguir la convergència educativa entre els països membres. Les titulacions universitàries oficials han quedat establertes de la següent manera:

  • El grau és el primer cicle dels ensenyaments oficials. La seua finalitat és la formació bàsica i general orientada a l’exercici professional. A Espanya, té una duració de 240 crèdits. Suprimeix les actuals diplomatures i llicenciatures.
  • El màster constitueix el segon cicle dels ensenyaments oficials. La seua finalitat és la formació especialitzada –acadèmica o professional– i la promoció de la recerca.
  • El doctorat constitueix el tercer cicle, al qual s'accedeix una vegada obtinguts 300 crèdits entre grau i màster.

L’EEES implica un nou sistema d’ensenyament i aprenentatge on l’estudiant/a té un paper protagonista. Els nous estudis quantifiquen la formació no en hores de docència presencial sinó en hores que l’alumnat inverteix en el seu procés d’aprenentatge.

La unitat de mesura és el crèdit ECTS (European Credit Transfer System), l’equivalència del qual és la següent:

1 crèdit ECTS= 25 hores de treball efectives de l'estudiant/a

Això significa que un màster de 60 crèdits suposa una dedicació de 1.500 hores de treball per part de l’alumnat.

Si vols més informació sobre el funcionament de les noves titulacions universitàries, consulta la web oficial de l’Espai Europeu d’Educació Superior aquí

 

Accés al Doctorat

Pots accedir als estudis de Doctorat des del Màster en Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants.

Si vols saber el sistema d'accès, les característiques del programa de doctorat que pots seguir i les línies de recerca on pots inscriure la teva tesi doctoral, fes un clic aquí.

Preguntes més freqüents

Si vols conèixer altres informacions addicionals del màster que les personesusuàries d’aquesta web han trobat interessants, consulta aquí

 

Bústia de suggeriments

Si tens algun dubte o vols proposar-nos un suggeriment sobre aquesta web o sobre el propi màster, pots dirigir un missatge a qualsevol d’aquestes adreces: