Top of the page
Start od the content

Information about the degree

Branch of study
Art i Humanitats
Specialitation
Professionalitzador / Recerca (condueix al Doctorat)
University partner
Universitat de Lleida
Mode
Semipresencial / virtual
Credits ECTS
60 CTS
Languages
Itinerari català (75% català i 25% castellà/anglès) / Itinerari castellà (75% castellà i 25% català/anglès)
Places
20
Academic year
2016/2017
Cost ECTS
28.44€/crèdit
Coordinator
M. Ángeles Calero i M. Salomé Ribes
Secretary
Secretaria de la Facultat de Lletres